Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Opvang (SPV/BSO)

Binnen ons gebouw is Peuterspeelzaal ‘De Speelbal’ gevestigd. De Speelbal heeft een VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Door de korte lijntjes tussen leidsters van de PSZ en de leerkrachten van onze kleutergroepen wordt er afgestemd op een doorgaande lijn naar de kleutergroepen. Meer informatie over ‘De Speelbal’ is te vinden via de volgende link:

Peuterspeelzaal De Speelbal