Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

MR – OR – GMR

Medezeggenschap: uw stem telt!

Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022:

Dinsdag 2 november 2021 19.30 uur
Dinsdag 14 december 2021 19.30 uur
Dinsdag 8 februari 2022 19.30 uur
Dinsdag 12 april 2022 19.30 uur
Dinsdag 14 juni 2022 19.30 uur
Dinsdag 12 juli 2022 18.00 uur

De MR bestaat uit:

Arnold Houwing (voorzitter)
Suus van Breugel (secretaris)
Laura Jansen
Ironée Stap
Marc Verhoeven
Lotte Poortinga 

foto volgt

OR staat voor Ouderraad en wij regelen en ondersteunen allerlei activiteiten op onze school maar ook daar buiten.

Wij bestaan uit minimaal 9 en maximaal 15 ouders van kinderen uit groep 1 t/m 8. De OR bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, leden en 2 leerkrachten namens de school. Het aantal leden is oneven omdat een enkele keer over bepaalde onderwerpen gestemd moet worden.

Wanneer je lid wordt van de OR is dit in principe voor een tijdvak van 3 jaar. Elk jaar stoppen ouders omdat hun kinderen van school gaan of vanwege een andere reden. Er volgt dan een oproep voor nieuwe leden. Het aantal plaatsen is meestal beperkt. Mochten er meer ouders zich aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan volgen er verkiezingen. Bij deze verkiezingen kunnen de leden die op dat moment 3 jaar in de OR zitten, herkiesbaar gesteld worden. Elke ouder/verzorger die een kind heeft op de Bernadette mag stemmen wie hij/zij graag in OR wil hebben.

foto volgt

 

Medezeggenschap: uw stem telt!

De Bernadette heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en binnen Verdi onderwijs (20 basisscholen in Meierijstad waaronder de Bernadette) is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de GMR, via emailadres gmr@verdi.nl . De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.